Polityka Prywatności

Polityka ochrony prywatności


Data ostatniej zmiany: 25 maja 2018 r.


Wstęp

Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym dokumencie jest Dahua Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Salsy 2, kod pocztowy: 02-823 Warszawa.

Dahua Technology Poland sp. z o.o. oraz spółki z nią powiązane, w tym spółką matka („my”, „nasza firma” lub „Dahua”) szanuje Pana/Pani prywatność i zobowiązuje się ją chronić poprzez przestrzeganie niniejszej polityki ochrony prywatności („polityka ochrony prywatności”). Więcej informacji na temat spółek powiązanych z Dahua oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod adresem http://www.dahuasecurity.com/aboutUs/contactUs.

W niniejszym dokumencie opisano rodzaje informacji, które możemy od Pana/Pani zbierać lub które może nam Pan/Pani przekazać, wchodząc na naszą stronę internetową https://www.dahuasecurity.com/pl (obejmującą subdomeny i wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane na lub za pośrednictwem naszej strony internetowej lub jej subdomen) lub gdy odwiedza Pan/Pani inne strony internetowe, (w tym stronę internetową: https://www.dahua.best), otrzymuje lub wysyła wiadomości elektroniczne bądź korzysta z aplikacji, które zawierają odnośniki do niniejszej polityki ochrony prywatności (zwane łącznie „witrynami”). Niniejsza polityka ochrony prywatności określa ponadto sposób gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, udostępniania, ochrony i ujawniania przez nas takich informacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią opisanych tu zasad i praktyk dotyczących informacji na temat Pana/Pani osoby oraz sposobu postępowania z nimi.

Niniejsza polityka ochrony prywatności  jest adresowana do użytkowników witryn, klientów, partnerów biznesowych, dostawców, usługodawców i ich osób kontaktowych.

Spółka matka Dahua przyjęła inną politykę ochrony danych. Proszę kliknąć tutaj, aby zapoznać się z treścią polityki ochrony prywatności spółki Zheijang Dahua Technology Co. Ltd

Niniejsza polityka ochrony prywatności obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zbierane przez nas informacje dotyczące Pana/Pani osoby i sposób ich zbierania
2. Dzieci poniżej 16. roku życia
3. Sposób wykorzystywania informacji dotyczących Pana/Pani osoby
4. Przekazywanie informacji
5. Środki ochrony danych
6. Transgraniczne przekazywanie danych
7. Przysługujące Panu/Pani prawa
8. Zmiany polityki ochrony prywatności
9. Kontakt

1. Zbierane przez nas informacje dotyczące Pana/Pani osoby i sposób ich zbierania
Zbieramy różne rodzaje informacji od i na temat użytkowników naszych witryn, obejmujące informacje umożliwiające ustalenie Pana/Pani tożsamości, takie jak między innymi imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, nazwę firmy, gdzie Pan/Pani pracuje, zawód, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu („dane osobowe”). Oprócz danych osobowych gromadzimy także informacje dotyczące Pana/Pani osoby, które nie umożliwiają ustalenia Pana/Pani tożsamości, obejmujące dane demograficzne oraz informacje na temat Pana/Pani połączenia internetowego i używanych przez Pana/Pani urządzeń do uzyskania dostępu do naszych witryn oraz dane dotyczące użytkowania.

Zbieramy te informacje bezpośrednio od Pana/Pani w momencie przekazania ich nam przez Pana/Panią. Możemy także automatycznie zbierać określone informacje za pomocą plików cookie, web beacons i innych technologii śledzenia, gdy porusza się Pan/Pani po naszej stronie internetowej lub korzysta z naszych witryn, obejmujące dane dotyczące użytkowania, profil urządzeń oraz adresy IP.

Przekazywane przez Pana/Panią informacje
Informacje zebrane w ramach lub za pośrednictwem naszych witryn mogą obejmować:

• Imię i nazwisko, adres i inne dane umożliwiające identyfikację

Zbieramy dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, (numer budynku, kod pocztowy, miasto), numer telefonu i adres e-mail w momencie zgłoszenia przez Pana/Panią udziału w programie lojalnościowym „The Best Program of Dahua” za pośrednictwem naszej strony internetowej, zapisania się na newsletter lub w przypadku pozostawienia przez Pana/Panią swojej wizytówki podczas danej imprezy branżowej lub wystawy.

• Informacje przekazywane przez Pana/Panią w momencie zarejestrowania się w celu skorzystania lub uzyskania dostępu do naszych witryn
Przykłady: zapisanie się na przesyłane przez nas materiały, zamówienie dodatkowych usług, zapisanie się na newslettery i inne materiały informacyjne, zgłoszenie udziału w programie lojalnościowym „The Best Program of Dahua” sponsorowanym przez nas konkursie lub akcji promocyjnej, rezerwacja miejsca na nasze szkolenie lub zgłoszenie udziału w działaniach marketingowych lub zgłoszenie problemu dotyczącego naszych witryn, nawiązanie kontaktu w celach biznesowych.

• Informacje przekazywane przez Pana/Panią w przypadku korzystania z określonych funkcji na naszych witrynach
Przykłady: zapisy i kopie Pana/Pani korespondencji (w tym adresy e-mail) w przypadku, gdy skontaktuje się Pan/Pani z nami; zlecenia usług naprawy zakupionych od nas produktów, wraz z informacją o modelu produktu i numerem seryjnym, a także dane kontaktowe do dostarczenia produktu po naprawie; udzielone przez Pana/Panią odpowiedzi w ankietach, które możemy Panu/Pani przesłać z prośbą o ich wypełnienie w ramach badań rynku i do innych celów; wyszukiwane przez Pana/Panią informacje dotyczące korzystania z naszych witryn.

• Informacje gromadzone podczas imprez branżowych lub wystaw
Możemy zbierać dane osobowe podczas organizowanych przez nas imprez branżowych i wystaw. W ramach tego rodzaju imprez na żywo prowadzimy pokazy naszych produktów, podczas których możemy rejestrować na żywo obrazy obejmujące dane w postaci wizerunku. Podczas takich wystaw możemy także zbierać od Pana/Pani dane bezpośrednio, na przykład w przypadku wypełnienia przez Pana/Panią formularza zapytania w trakcie imprezy branżowej lub wystawy.

• Dane osobowe wymagane do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Informacje dotyczące transakcji dokonywanych przez Pana/Panią za pośrednictwem naszych witryn oraz realizacji złożonych przez Pana/Panią zamówień (należy pamiętać, że do złożenia zamówienia za pośrednictwem naszych witryn może być konieczne podanie Pana/Pani danych finansowych).

Może Pan/Pani również przekazać informacje, które zostaną opublikowane lub wyświetlone (w dalszej części „zamieszczone”) w ogólnodostępnych sekcjach naszej strony internetowej lub które zostaną przekazane innym użytkownikom naszych stron internetowych lub osobom trzecim (łącznie „treści własne”). Zamieszczanie i przesyłanie innym osobom treści własnych odbywa się na Pana/Pani własne ryzyko. Nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników stron internetowych, którym może Pan/Pani udostępnić własne treści. Zgodnie z powyższym, nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że Pana/Pani treści własne nie będą wyświetlane przez nieupoważnione osoby.

Podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, jest ograniczony do danych osobowych adekwatnie wymaganych w celach wskazanych w polityce ochrony prywatności.

Informacje zbierane za pomocą technologii automatycznego gromadzenia danych

Nasza strona internetowa i aplikacje wykorzystują pliki cookies i podobne technologie. Wykorzystujemy funkcjonalne pliki cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej i witryn, oraz analityczne pliki cookie w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników. Zewnętrzne pliki cookie mogą także gromadzić dane poza naszymi stronami internetowymi. Technologie automatycznego gromadzenia danych mogą zbierać określone informacje podczas przeglądania przez Pana/Panią naszej strony internetowej i prowadzenia interakcji, które mogą obejmować informacje dotyczące Pana/Pani urządzenia, przeglądanych informacji i schematów, a także dane na temat ruchu na stronie, logi i inne dane dotyczące komunikacji, Dodatkowe informacje znajdują się w naszej [informacji o plikach cookies].

Nasza polityka ochrony prywatności nie obejmuje wykorzystania plików cookies przez inne osoby, w tym m.in. naszych partnerów, spółki stowarzyszone, firmę zajmującą się śledzeniem i usługodawców. Nie mamy dostępu do takich plików cookies ani możliwości ich kontroli.

2. Dzieci poniżej 16. roku życia

Nasze strony internetowe nie są zasadniczo przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Żadna osoba poniżej 16. roku życia nie powinna przekazywać jakichkolwiek danych osobowych na naszych witrynach. Nie gromadzimy danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat w sposób celowy.

Firma Dahua zaleca, aby rodzice w sposób aktywny nadzorowali aktywność swoich dzieci w Internecie. Jeżeli uważa Pan/Pani, że możemy posiadać informacje uzyskane od dziecka w wieku poniżej 16 lat lub dotyczące takiej osoby, bardzo prosimy o kontakt z nami pod adresem: DH_Privacy@dahuatech.com.

3. Sposób wykorzystywania informacji dotyczących Pana/Pani osoby
Informacje zebrane na temat Pana/Pani osoby lub przekazane nam przez Pana/Panią bezpośrednio, w tym wszelkie dane osobowe, są przez nas wykorzystywane do głównych celów, które wymieniono poniżej:

• Świadczenie na Pana/Pani rzecz naszych usług internetowych
Nazwa użytkownika i hasło są przetwarzane w momencie zarejestrowania się na witrynach w celu uzyskania dostępu do różnych usług, w tym programów lojalnościowych, materiałów marketingowych i oprogramowania lub uzyskania wsparcia w zakresie naprawy zakupionych przez Pana/Panią produktów i ich dostarczenia po naprawie. W ramach powyższego celu przetwarzane są dane do kontaktu z Panem/Panią w razie problemów technicznych związanych z Pana/Pani kontem użytkownika. Oprócz danych konta użytkownika wykorzystujemy również te dane do rejestrowania przebiegu Pana/Pani szkoleń lub pełnej historii wsparcia udzielonego Panu/Pani w zakresie naszych produktów i usług bądź do przesyłania Panu/Pani zaproszeń do udziału w działaniach marketingowych, co do których wyraził/-a Pan/Pani swoje zainteresowanie za pośrednictwem naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

• Kontakt z Panem/Panią
Wykorzystujemy Pana/Pani dane kontaktowe do komunikacji z Panem/Panią, przekazywania na Pana/Pani żądanie informacji na nasz temat i udzielania odpowiedzi na Pana/Pani pytania, a także podczas rozpatrywania złożonych przez Pana/Panią reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

• Badania statystyczne
- Cele ogólne. Korzystamy z automatycznych narzędzi do prowadzenia badań statystycznych ogólnych trendów związanych z korzystaniem z naszych witryn, stron internetowych, aplikacji i mediów społecznościowych oraz zachowań i preferencji naszych klientów i użytkowników. Ponadto co jakiś czas wysyłamy zapytania do naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów w celu poznania ich opinii i preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Dane. Na potrzeby prowadzonych przez nas badań możemy łączyć i analizować różnego rodzaju dane zgodnie z informacjami przedstawionymi poniżej. Możemy także łączyć dane sumaryczne z informacjami otrzymanymi od spółek wchodzących w skład naszej grupy lub pochodzącymi z badań rynku. Bez Pana/Pani zgody nie będziemy wykorzystywać danych wrażliwych do takich badań statystycznych.

- Interes i korzyści. Badania statystyczne pomagają nam tworzyć lepsze usługi i oferty, szybciej reagować na prośby klientów o wsparcie, a także ulepszać szatę graficzną i treść naszych stron internetowych, produktów i aplikacji mobilnych.

• Marketing bezpośredni
- Cele ogólne. Możemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do przesyłania Panu/Pani newsletterów, informacji o promocjach i innych materiałów marketingowych, w tym zaproszeń na nasze wystawy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

- Kategorie danych. Możemy wykorzystywać automatyczne narzędzia do analizy Pana/Pani danych osobowych w celu poznania Pana/Pani preferencji. W tym celu możemy wykorzystywać i łączyć informacje, o których mowa powyżej. Możemy także łączyć dane sumaryczne z informacjami otrzymanymi od spółek wchodzących w skład naszej grupy lub pochodzącymi z innych źródeł, w tym m.in. z badań rynku, lub z publicznie dostępnymi informacjami. Bez Pana/Pani zgody nie będziemy wykorzystywać danych wrażliwych do badań statystycznych.

- Interes i korzyści. Wykorzystujemy wyniki naszych analiz do dostosowania naszych informacji marketingowych do Pana/Pani określonych zainteresowań i preferencji (lub preferencji firmy, którą Pan/Pani reprezentuje). Jeżeli stwierdzimy, że pracuje Pan/Pani w danym sektorze, na przykład w bankowości, możemy odpowiednio dostosować nasze oferty, zaproszenia na wystawy i newslettery do tego sektora.

- Kanały. Korzystamy z różnych kanałów do przekazywania informacji marketingowych, w tym z poczty elektronicznej, aplikacji, mediów społecznościowych i Pana/Pani konta internetowego.

- Wniesienie sprzeciwu lub wycofanie zgody. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw lub wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w danej informacji marketingowej lub kontaktując się z nami e-mailowo na adres: DH_Privacy@dahuatech.com.

• Wykonanie obowiązków ustawowych
Możemy być zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów do gromadzenia i udostępniania informacji umożliwiających Pana/Pani identyfikację oraz danych osobowych organizacjom publicznym lub państwowym w celu wykonania obowiązku prawnego lub nakazu sądowego bądź w celu spełnienia żądania właściwego organu regulacyjnego lub organu administracji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Wykorzystujemy informacje „sumaryczne” lub „pozbawione elementów pozwalających na identyfikację” wyłącznie w celu: (a) poznania preferencji użytkowników, (b) ulepszenia i optymalizacji doświadczeń użytkowników, (c) ulepszenia projektu funkcjonalnego w celu poprawy jakości wsparcia udzielanego użytkownikom, (d) lepszej obsługi klienta oraz (e) gromadzenia danych analitycznych.

Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi: udzielona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wykonanie spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz słuszny nasz interes lub interesy osoby trzeciej zgodnie z niniejszą polityką (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w naszym słusznym interesie lub w słusznym interesie osoby trzeciej, zobowiązujemy się do podjęcia uzasadnionych środków, aby nie dopuścić do wyrządzenia Panu/Pani bezzasadnej szkody. Naszym słusznym interesem może być na przykład ulepszenie naszego newslettera i strony internetowej na podstawie analizy elementów prowadzonej przez nas komunikacji, które są najistotniejsze dla osób zainteresowanych naszą działalnością lub zabezpieczenie naszej strony internetowej i obiektów. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tych interesów prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli wyjaśnić Panu/Pani cele, dla których gromadzimy Pana/Pani dane osobowe (zob. niżej).

4. Przekazywanie informacji
Możemy ujawnić Pana/Pani dane osobowe pewnym zaufanym podmiotom trzecim wykonującym funkcje biznesowe lub świadczącym usługi na naszą rzecz, będącym podmiotami zależnymi lub stowarzyszonymi z Dahua, lub wykonawcom, usługodawcom i innym podmiotom trzecim, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzonej działalności i które są zobowiązane na podstawie umowy do zachowania poufności danych osobowych i do wykorzystywania ich tylko do celów, w których zostały im przez nas ujawnione.


Głównym celem przekazywania informacji jest:

• Realizacja Pana/Pani zamówień i zleconych nam przez Pana/Panią usług
W celu dostarczenia zamówionych przez Pana/Panią produktów i zleconych przez Pana/Panią usług, obejmujących np. szkolenia, naprawę produktów, udział w spotkaniach objazdowych i inne działania marketingowe, możemy udostępnić Pana/Pani dane osobowe spółkom wchodzącym w skład naszej grupy i innym przedsiębiorstwom zaangażowanym w realizację usług, w tym dystrybutorom i pośrednikom handlowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat spółek wchodzących w skład naszej grupy zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej – http://www.dahuasecurity.com/aboutUs/contactUs lub do kontaktu z nami.

• Zarządzanie programami lojalnościowymi
Możemy przekazać Pana/Pani dane osobowe naszym partnerom, z którzy są operatorami programów lojalnościowych i marketingowych i konkursów związanych z marketingiem produktów oferowanych przez spółki z naszej grupy.

• Utrzymywanie kontaktów z potencjalnymi, dotychczasowymi i byłymi klientami
Możemy przekazać Pana/Pani dane osobowe naszym spółkom zależnym i partnerom, aby umożliwić im skontaktowanie się z Panem/Panią w przyszłości i wykonanie usług na Pana/Pani rzecz. W ramach powyższego celu możemy przekazać dane osobowe spółkom należącym do naszej grupy w celu zarządzania relacjami z klientami.

• Badania statystyczne i marketing bezpośredni

Możemy przekazać Pana/Pani dane osobowe spółkom należącym do naszej grupy w celu przeprowadzenia badań statystycznych i działań w zakresie marketingu bezpośredniego.

• Umożliwienie skorzystania z ofert specjalnych partnerów Dahua

Możemy przekazać informacje na Pana/Pani temat naszym partnerom, aby umożliwić Panu/Pani skorzystanie ze świadczonych przez nich usług, które są częścią lub są oferowane w ich ramach naszych własnych usług i aplikacji. Przykładowo, przekazanie danych może nastąpić w przypadku współpracy z odsprzedawcami, oferowania usług za pośrednictwem strony www.dahua.best lub organizacji bądź udziału w wystawach i innych imprezach marketingowych organizowanych przez podmioty trzecie samodzielnie lub we współpracy z nami.


Wszystkie takie podmioty trzecie będą zobowiązane do właściwego zabezpieczenia Pana/Pani danych osobowych, z zastrzeżeniem umów odpowiadających wymogom przewidzianym przez obowiązujące przepisy.


Możemy ponadto ujawnić Pana/Pani dane osobowe:
• W celu wykonania nakazu sądowego, obowiązku prawnego lub postępowania prawnego, w tym m.in. w celu wykonania żądania organu regulacyjnego lub organu administracji publicznej lub na potrzeby prowadzonego postępowania wyjaśniającego (np. ujawnienie danych w celu zapobieżenia przestępstwu lub oszustwu lub w celu wykonania nakazu sądowego lub obowiązku prawnego).

• W celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych Warunków użytkowania i innych umów, w tym w celu wystawiania rachunków i egzekwowania należności.

• W przypadku, gdy uważamy, że ujawnienie jest właściwe lub niezbędne do ochrony przysługujących nam praw, mienia lub bezpieczeństwa Dahua, naszych klientów lub innych osób.

5. Środki ochrony danych
Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Wszystkie przekazywane przez Pana/Panią informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach znajdujących się za zaporą sieciową. Bezpieczeństwo Pana/Pani informacji zależy także od Pana/Pani. Jeżeli nadaliśmy Panu/Pani (lub wybrał/-a Pan/Pani) nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do określonych sekcji na naszej stronie internetowej, jest Pan/Pani odpowiedzialny/-a za zachowanie tych danych w poufności. Prosimy o nieudostępnianie nikomu swoich danych. Namawiamy Pana/Panią do zachowania ostrożności podczas ujawniania swoich informacji w miejscach publicznych na stronie internetowej, takich jak forum dyskusyjne. Informacje udostępniane w miejscach publicznych są widoczne dla wszystkich użytkowników strony internetowej. Regularnie dokonujemy przeglądu wykorzystywanych przez nas technologii i wdrożonych zasad pod kątem zabezpieczenia zgromadzonych informacji.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności w tym przez okres obowiązywania zawartej z Panią/Panem umowy lub tak długo, jak jest to konieczne do wykonania obowiązków ustawowych oraz rozwiązania wszelkich sporów. , zaś w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgody, do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Aby określić właściwy okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieupoważnionego wykorzystania lub ujawnienia Pana/Pani danych osobowych, cele, dla których przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe i możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

6. Transgraniczne przekazywanie danych
Nasze witryny są obsługiwane za pośrednictwem serwerów znajdujących się w różnych krajach. Informacje na temat Pana/Pani osoby mogą być przekazywane poza granice regionu lub kraju, w którym korzysta Pan/Pani z naszej strony internetowej i witryn, w tym do regionów/krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których mogą obwiązywać inne przepisy i które mogą nie oferować właściwego poziomu ochrony ustalonego przez Komisję Europejską. Podjęliśmy jednak niezbędne działania, aby zapewnić, że informacje na temat Pana/Pani osoby są przetwarzane zgodnie z obwiązującymi przepisami oraz że zastosowano odpowiednie technicznych środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani prywatności. W stosownych przypadkach stosujemy standardowe klauzule umowne, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, w celu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadku przekazania danych do naszej siedziby głównej w Chińskiej Republice Ludowej stosujemy następujące klauzule: (EU-)controller to (Non-EU/EEA-)controller Decision 2004/915/EC.

7. Przysługujące Panu/Pani prawa

Może Pana/Pani uzyskać wgląd i zmienić swoje dane osobowe, logując się na swoje konto użytkownika na naszej stronie internetowej i wchodząc na stronę profilową swojego konta. Jeżeli nie może Pan/Pani znaleźć swoich danych osobowych, może Pan/Pani wysłać wiadomość na adres DH_Privacy@dahuatech.com z wnioskiem o udzielenie dostępu, poprawienie lub usunięcie przekazanych nam przez Pana/Panią danych osobowych. Może Pan/Pani również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych lub zażądać ograniczenia zakresu ich przetwarzania. Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, może Pan/Pani wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami (zob. niżej). Poniżej przedstawiono podsumowanie przysługujących Panu/Pani praw:

• Prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie dostępu do Pana/Pani danych osobowych (określano jako „wniosek osoby, której dane dotyczą o udostępnienie danych”). Umożliwia to Panu/Pani otrzymanie kopii swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz sprawdzenia, czy są one przetwarzane przez nas zgodnie z prawem (art. 15 ust. 1 RODO).

• Prawo do wystąpienia z wnioskiem o poprawienie swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Umożliwia to Panu/Pani zwrócenie się do nas o poprawienie niekompletnych lub nieprawdziwych danych będących w naszym posiadaniu, przy czym może być konieczne zweryfikowanie prawdziwości nowych danych, które nam Pan/Pani przekaże (art. 16 RODO).

• Prawo do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych osobowych. Umożliwia to Panu/Pani zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy ich dalsze przetwarzanie jest nieuzasadnione. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wystąpienia do nas z wnioskiem o usunięcie Pana/Pani danych osobowych, jeżeli wykonał/-a Pan/Pani swoje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zob. niżej) w razie przetwarzania Pana/Pani informacji w sposób niezgodny z prawem lub w przypadku, gdy jest Pan/Pani zobowiązany/-a do usunięcia swoich danych osobowych w celu wykonania obowiązku przewidzianego miejscowym prawem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy być w stanie wykonać Pana/Pani prośbę o usunięcie danych ze względów prawnych, o których w miarę możliwości zostanie Pan/Pani poinformowany/-a w momencie złożenia swojego wniosku (art. 17 RODO).

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku posiadania przez Pana/Panią uzasadnionego interesu (lub w przypadku istnienia interesu osoby trzeciej) oraz powodu związanego z Pana/Pani sytuacją sprawiającego, że chce Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na tej podstawie, ponieważ Pana/Pani zdaniem ma to wpływ na Pana/Pani prawa podstawowe i wolności. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przypadku, gdy dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że posiadamy przekonujące, uzasadnione podstawy do przetwarzania Pana/Pani informacji, które mają charakter nadrzędny wobec przysługujących Panu/Pani praw i wolności (art. 21 RODO).

Prawo do wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Umożliwia to Panu/Pani wystąpienie do nas o wstrzymanie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach: (a) jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy potwierdzili prawdziwość danych; (b) jeżeli sposób wykorzystywania przez nas danych jest niezgodny z prawem, ale nie che Pan/Pani, abyśmy je usunęli; (c) jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali dane nawet gdy ich już nie potrzebujemy, ponieważ są one Panu/Pani niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) jeżeli wniósł Pan/Pani sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych, ale konieczne jest ustalenie, czy posiadane przez nas uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec przysługującego Panu/Pani prawa (art. 18 ust. 1 RODO).

• Prawo do wystąpienia o przekazanie Pana/Pani danych osobowych Panu/Pani lub osobie trzeciej. Przekażemy Panu/Pani lub wskazanej przez Pana/Panią osobie trzeciej Pana/Pani dane osobowe w zorganizowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Prosimy pamiętać, że prawo to dotyczy tylko zautomatyzowanych informacji, w przypadku których wyraził/-a Pan/Pani początkowo zgodę na ich wykorzystywanie przez nas lub w jeżeli wykorzystaliśmy te informacje do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy (art. 20 RODO).

• Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Nie będzie to jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem przez Pana/Panią udzielonej zgody. W przypadku wycofania przez Pana/Panią zgody możemy nie być w stanie dostarczyć Panu/Pani określonych produktów lub usług. W takim wypadku powiadomimy Pana/Panią o tym w momencie wycofania przez Pana/Panią swojej zgody (art. 7 ust. 3 RODO).


Ze względów bezpieczeństwa podejmiemy stosowne działania w celu uwierzytelnienia Pana/Pani tożsamości przed udzieleniem Pana/Pani dostępu do Pana/Pani danych osobowych. Ma Pan/Pani również prawo wnieść w dowolnym momencie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) w formie tradycyjnej na adres: ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193 Warszawa lub w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.uodo.gov.pl

8. Zmiany polityki ochrony prywatności
Regularnie dokonujemy przeglądu niniejszej polityki ochrony prywatności i zastrzegamy sobie prawo do zmiany jej treści w razie potrzeby. Poinformujemy Pana/Panią o wszelkich zmianach naszej polityki ochrony prywatności. Dodatkowo na naszej stronie głównej zamieścimy przez krótki czas informację o wprowadzeniu zmian. Datę ostatniego przeglądu polityki ochrony prywatności podano na górze strony.

9. Dane kontaktowe
W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i naszych praktyk w zakresie prywatności danych prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres: DH_Privacy@dahuatech.com lub listownie na adres:


Dahua Technology Poland Sp. z o.o.

ul. Salsy 2
02-823 Warszawa

COOKIE STATEMENT


We, Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd, make use of cookies, JavaScript and other technologies (“cookies”) when you visit our website dahuasecurity.com. The next time you visit our website, some of these cookies ensure that your device is recognized.

1. What are cookies?


A cookie is a small text file that a website saves your computer or mobile device when you visit the site.

2. Which cookies we store and why

Our website uses functional cookies to ensure that it operates properly and analytical cookies to make your user experience optimal.


Functional cookies

These cookies are necessary for basic site functionalities and are therefore set when you visit our websites. These cookies remember your preferences as you use our websites. For example, if any of our websites requires you to register so that you can receive the relevant services, after registration, first-party cookies are used which keep your email stored for a certain period of time, so that you can save time from setting or entering them whenever you come back to the site or move from one page to another. More specifically we use these functional cookies in specific:Functional Cookies

Name

Domain

Purpose

Expiration period

training_user_id

www.dahuasecurity.com

Store email after registration (login status)

21 days

USER_ID

www.dahuasecurity.com

Store email after registration (login userid)

21 days

training_user_email

www.dahuasecurity.com

Store email after registration (login user email)

30 days

LOGONID

www.dahuasecurity.com

Session ID

7 days

username

rma.dahuasecurity.com

www.dahuasecurity.com

Stores email after registration

7, 14, 21 daysAnalytical cookies

The cookies are used to collect information about the way in which visitors use Dahua websites, including information about the pages most visited and the number of error messages displayed, which helps us to create reports on the visibility of our webpages so that we can constantly improve our website. These cookies help Dahua to improve its websites and to make your browsing experience more friendly and pleasant.

Here are the specifics on the analytical cookies:


Analytical Cookies

Name

Domain

Purpose

Expiration period

Google Analytics (_ga and _gid)

.dahuasecurity.com

Clicking behavior, time spent on website, distinguishes each visitor

2 years

Clicky ( _jsuid)

.dahuasecurity.com

Track visitor’s movement across various domains

18 years


3. Control the cookies we store and access

If you would like to revoke consent, you can adjust your browser settings to delete our or third-party cookies. You can also adjust your browser settings to prevent websites from setting cookies or third-party cookies altogether. If you prevent us from setting specific cookies, you may find that some functions are not available or that certain parts of the website will not load. Find out how to adjust the settings for different browsers:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari


4. Questions?

If you have any questions regarding the use of your information, please contact us at DH_Privacy@dahuatech.com at any time.

This statement was last updated on 2/7/2018